19 Eylül 2012 Çarşamba

OKUL BAHÇELERİ


      Okullar çocuklarımızın hayatlarının en geniş zaman dilimini geçirdikleri alanlar, ve sağlıklı bir beden-ruh-zihin sahibi olabilmek için bu yaşam alanlarının en verimli şekilde tasarlanması gerekir.
  
      Okul sadece bina değil, yaşama bakış açılarının da benimsendiği bir yuva olarak görülmelidir. "Ders"ler içerisine sıkıştırılan müfredâtın, hayatlarımıza baktığımızda hiç bir anlam ifâde etmiyor olmaları, okulların insanı oluşturması konusunda ne kadar başarısız olduğunun bir işâretidir.

      İdeal derslik ve müfredât konuları, bireyin yaşamına kolayca adapte edilebilen, anlamlı ve uygulanabilir olmalıdır. Bu amaca ulaşmak adına okul alanlarının yeniden düzenlenmesi ya da yeni inşaa edilen okulların tamamiyle "yaşamsal" tasarım ile yükseltilmesi elzemdr.

      İnsan tek başına ve sadece "bilgi çöplüğü" ile işlenerek insan olmaz, sadece bir et hâline gelir. Oysa ki "sosyal toplum" düşüncesi ilkemiz olmalı ve hayatlarımızı biçimlendiren tüm etkenleri en iyi şekilde dizayn etmeliyiz. Tabii ki bunların en başında da okullar geliyor.

      Oluşturulması beklenen okul prototiplerinin altyapısı belli temeller üzerine atılmalıdır. Bunların en başında bireyin ruhsal, bedensel ve zihinsel gereksinimlerini karşılayacak, toplum ve kendisi için olumlu ve iyimser bireyler haline getirecek alanlar kurmak gelmelidir. Bu konuda en benimsediğim bakış açılarından biri de Titman'ınkidir:

Titman (1994, 58), çocukların okul bahçelerinde aradıkları
4 ana değeri şöyle sıralıyor:

Eylem sahası: Hareket etmek, kendini ifade etmek, risk almak ve yeteneklerini geliştirmek için uygun alan.

Düşünme sahası: Zihinsel teşvik sağlayan, dünyayı daha iyi keşfetmek için düşünme, öğrenme ve keşfetme alanı.

Hissetme sahası: Renk, güzellik ve ilgiyi açığa koyan, aidiyet oluşturan ve içinde bulunduğu yeri ve içinde bulunan toplumu benimseyip sahiplenme duygusunu oluşturan alan.

‘Olma’ sahası: Kendileri olma imkânı tanıyan, kalabalık içerisinde kişiliklerini ortaya koyma fırsatı veren, arkadaşlarıyla bir arada ve yalnız olma fırsatı sunan, çocuk olma fırsatı veren alan.

       Bireye eylem, düşünme, hissetme ve olma sahaları sağlamak o bireyin özgüven ve sorumluluk sahibi, çalışkan, yerel ve evrensel toplumun farkında, kendisinin doğanın bir parçası olduğu fikrini benimsemiş, beden-zihin-ruh sağlığı iyi bir insan olmasına olanak tanır.

       
Hiç yorum yok: