19 Eylül 2012 Çarşamba

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NE İŞE YARAR?


"Daimi olma yeteneği" gibi kısaca not alabileceğimiz yeni nesil bir terimimiz var artık: 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

“Sürdürülebilirlik” terimi ilk olarak 1980’lerde dilimize yerleşmeye başlamıştır. Özellikle Lester Brown’un 1981’de yayınladığı “Sürdürülebilir Bir Toplum İnşaa Etmek” kitabı, 1987’de “Ortak Geleceğimiz”in çıkması, ve Dünya Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun ‘Çevre ve Gelişim’ üzerine yayınladığı raporla birlikte.
http://www.benkoltd.com/suyapo/surdurulebilir/surdurulebilirlik.asp **


   Ülkemizde son bir kaç yıldır sükse yapmaya başlayan "sürdürülebilir olma" hâlini kendi alanımızda dile getirirsek, tüketmeden ve tükenmeden, biyoçeşitliliği göz önünde bulundurarak üretkenliğin devamının sağlanması da denilebilir.

      Permakültür yönünden incelediğimizde ise, "en az ömrü boyunca bakımı için ve ömrünün sonunda yenilenebilmesi için gereken enejiyi üretebiliyorsa"* bu sisteme sürdürülebilirdir diyebiliyoruz. 


      Sonuçta permakültür ilkeleri tam anlamıyla sürdürülebilirlik kavramıyla örtüşür, ve permakültürün tanımını da bu kavramla iç içe olarak betimleyebiliriz:

      "Etik temelli, sürdürülebilir, insan yerleşimleri tasarımı bilimi."*

       Sürdürülebilir bir yaşam tarzı, sürdürülebilir insan olmaktan ve yaşam alanlarını sürdürülebilir yapılar olarak tasarlamaktan geçiyor. İnsan, bu dünyadaki yerini devam ettirebilmek için tüketimini sınırlandırıp devamlılığı sağlayabileceği bir modeli örnek almak durumunda.

       Konumuz dahilinde devam edersek, bu sürdürülebilir sistemleri eğitim alanlarına entegre edebilmemiz mümkün. Peki ama nasıl?


SÜRDÜRÜLEBİLİR OKUL     

    Okul sahalarının sağlıklı eğitim alanlarına dönüştürülmeleri çocuklarımız için hayati bir rol oynar. Mevcut okullarımızın çoğu asfalt zemin ve bir kaç ağaçtan oluşmaktadır. Doğadan kaçınan bir eğitim alanı, çocukların öğrenme süreçlerini sorunlu hâle getirdiği gibi, pek çok sağlık problemini de beraberinde getirir.

    Sürdürülebilir tasarıma sahip okul bahçeleri çok fazla bakım gerektirmediği gibi, çalışma alanları sunarak çocukların fiziksel gelişimlerinde de olumlu yönde etkilidir. Taze hava, akıl-beden ile birlikte çalışma fırsatı, sağlıklı beslenme, egzersiz ve yeni beceriler (alet kullanımı, bahçevanlık...) sunarak bireysel gelişime de katkıda bulunur.

Günümüz Okullarının Sorunları

· Okullarımızda kantinlerde satılan, katkı maddeleri, renklendirici ve rafine şeker içeren gıdalardan kaynaklanan sağlık problemleriyle karşılaşmaktayız.

· Betonarme binaların yol açtığı yetersiz hava kalitesi nedeniyle oluşan akciğer hastalıkları, nefes sorunları oluşmaktadır.

· Bahçede bitki örtüsü, parmaklıklar, duvarlar ve okul içinde çeşitli zeminde kullanılan kimyasallara ve böcek ilaçlarına maruziyet nedeniyle oluşan davranış bozuklukları ve öğrenme güçlüğü yaşanmaktadır.


Sürdürülebilir Okulların İlkeleri

· Doğa en büyük hocamızdır.

· Sürdürülebilirlik toplumsal bir uygulamadır.

· Gerçek Dünya en iyi öğrenme alanıdır.

· Sürdürülebilir Yaşam derin bir çevre bilgisinden kaynaklanır. 

Sürdürülebilir Okul Tasarımı Prensipleri

- Binanın enerji ve aydınlatma sisteminin gözden geçirilerek çevreci hale getirilmesi

- Güneş panelleri kullanımı (su ve ısınma)

- Yağmur suyu depolanması

- Biriktirilen yağmur suyunun deveranı için rüzgâr enerjisi kullanımı

- Tasarruflu su kullanımı dâhilinde eko-bahçe oluşturulması

- Sınıf dışı eğitim alanları

- Yerel ürün yetiştirilmesi

- Zehir içermeyen, doğal mimari unsurların kullanımı

- Mevcut materyallerin geri dönüşümlü olması; mümkün oldukça geri dönüştürülmüş aksam kullanılması
* Mustafa F. Bakır: 2011 Marmariç Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü PDC (Permaculture Design Certificate) Notları

** SUYAPO: Sürdürülebilir Yaşam Portalı  http://www.benkoltd.com/suyapo/default.asp

Hiç yorum yok: